miércoles, 27 de abril de 2011

ACTIVITAT 9. Com avaluar memòria d’un infant de 0-6?


Arguments.-
El joc ideal per treballar la memòria d’un infant és el joc del telèfon ja i que l’infant ha de recordar la paraula que li ha dit el seu company a l’orella i després la de dir a un altre company de la mateixa manera.
Aquest joc és ideal ja que a mesura que l’infant es fa gran el podem complicar més, augmentant el nivell de les paraules i fins i tot fent frases.
Per començar s’ha  de fer amb paraules senzilles i sobretot paraules que estiguin a l’abats de l’infant, ja i que així és més fàcil que les memoritzi.
Aquest joc també ensenya a l’infant que a vegades no hem de fer cas als rumors que diu la gent degut a que a vegades els rumors es distorsionen i no arriben correctament al destí.

Títol: “El joc del Telèfon”.
Edat: 4 anys.
Duració: 15 minuts.
Objectiu general:
·         Evaluar la capacitat de memòria.
Objectius:
·         Memoritzar la paraula que li ha dit el company.
·         Dir exactament la paraula que li ha dit el company.
·         Respectar el silenci del joc.
Continguts:
·         Memorització de la paraula.
·         Silenci del joc.
Material: No es necessita.
Desenvolupament de l’activitat:
Ens col·locarem en rotllana asseguts al terra. Per començar l’educadora pensarà una paraula i la dirà a l’orella del company que té al seu costat(és igual el costat), aquest ho dirà al company del seu costat i així faràn tots fins que arribi la paraula a l’últim company que aquest ho dirà en veu alta. Ara és quan comprovarem si la paraula ha arribat bé al seu destí.
El joc es podrà repetir amb altres paraules.

Avaluació:

SEMPRE
SOVINT
GENS
MAI
OBSERVACIONS
Memoritza la paraula que li ha dit el company.

Diu a l’altre company la paraula exacta que li ha dit l’altre.

Escolta els companys.

Respecta el silenci.martes, 5 de abril de 2011

(GRUPAL) ACTIVITAT 9: OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL.


En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.
En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.


miércoles, 30 de marzo de 2011

ACTIVITAT 9: OBSERVACIÓ TÒNIC-POSTURAL. INDIVIDUAL

En aquesta imatge podem observar una nena de color.Es troba al carrer, observem que va vestida amb un vestit estampat roig. El seu voltant esta mullat. Ella subjecta un vol d'alumini amb la mà dreta. Aquest vol el condueix sota un goteix d'aigua, amb la intenció de plenar-lo. Amb aquest acte podem dir que la nena té la pinça completament assolida, ja i que pot agafar el vol i mantenir-lo firme sense cap dificultat, dona la sensació que aquest acte no és la primera vegada que el dur a terme, sinó que ho ha fet més d'una vegada. Si ens fixem en la seva musculatura observem que manté el cos en tensió ja i que el seu cos esta concentrat en plena el vol d'aigua. L'equilibri el té asumit, en aquest cas ens referim a l'estàtic. En quan a la lateralitat penso que no la té assolida però tot i això la nena predomina amb la mà dreta, que és amb la mà que està agafant el vol. Segons tots aquests arguments sol em cal dir que l'edat en la que es troba la nena són els 3- 4 anys.


En aquesta imatge observem un nen, que es troba ajupit i està jugant amb uns encaixables. Observem que el nen subjecta la torre amb la mà esquerra i encaixa una peça amb la mà dreta. Segons aquesta observació puc dir que el nen no té definida la lateralitat ja i que utilitza una mà com l'altra. Tot i així cal dir que la pinça la té totalment definida. Gràcies  a la postura del nen podem dir que es capaç de caminar per ell sol sense necessitar l'ajuda de ningú. En quan a l'equilibri podem dir que és estàtic ja i que es pot mantenir ajupit i fer la torre sense balancejar-se ni caure. Per aquests motius dic que l'infant té entre 18-20 mesos.


En aquesta imatge observem un nen que es troba assegut al terra amb un llibre recolzat en els genolls i intenta pasar les fulles i ho aconsegueix. Es mante assegut sense cap dificultat, així doncs podem dir que l'equilibri és estàtic i el té assolit. Podem dir que la pinça la té assolida. La lateralitats encara no la té definida però observem que utilitza la mà dreta. Així doncs penso que l'infant té entre 8 i 10 mesos.


activitat 8: reformulació proposta inicial

Després de veure els comentaris dels meus companys, no canviare res de la meva proposta inicial ja que quasibé totes les companyes pensen que les explicacions són adequades i les companyes que pensen diferent en algun punt, penso que no tenen raó.

viernes, 11 de marzo de 2011

ACTIVITAT 5: LA CONSTRUCCIÓ ESPAI I TEMPS (PART 1)

Després d'haver observat molt atentament al Pau en el video que ha grabat la meva companya Carmela ,plantejo les següents activitats una per la llar i l'altra per a casa.

ACTIVITAT CASA: 
  • Joc del mocador; l'infant i altres membres de la familia faràn dos equips i es repartiran numeros. Els dos equips hauràn de tenir el mateix nombre de participant i una persona serà la que estigui al mig dels dos equips i controli el joc. 
  • Amb aquesta activitat treballem la coordinació amb el temps i la motricitat de l'infant.

ACTIVITAT LLAR:
  • Activitat en un circuit: Possem anelles al terra i l'infant haurà de saltar-les amb els dos peus, a peu coixet, ect. L'infant jugarà com si fos un explorador.
  • Amb aquesta activitat treballarem el joc simbòlic i la cordinació peu-mà.

martes, 8 de marzo de 2011

ACTIVITAT 8: L'OBSERVACIÓ TÓNICO-POSTURAL

En aquesta imatge observem un infant assegut al terra devant d'un ordenador portàtil. Té les cames creuades cap a dintre i el cos inclinat una mica cap endevant ja i que amb els dits de la mà dreta, toca les tecles de l'ordenador, podem dir que l'infant domina el tronc i el cap.
Es manté assegut amb molt d'equilibri sense balancejar-se cap als costats,, és a dir té un equilibri estàtic.
L'infant coordina l'ull-mà, ho podem observar en el seu intent de tocar les tecles de l'ordenador amb els dits, en aquesta edat la pinça esta més que consolidada.
Observan la musculatura de l'infant penso que ja es capaç d'aixecar-se amb el recolzament d'algun objecte o persona, i també que al gatejar coordinaria perfectament els peus i les mans, així doncs es troba en l'edat de començar a donar els seus primers passos. La lateralitat no està definida.
Així doncs penso que l'infant es troba entre els 10 i els 12 mesos d'edat.


En aquesta imatge observem una nena que es troba en una jardi i s'esta ajupin per agafar alguna cosa. Ho esta fent amb la pinça, així doncs podem dir que esta més que consolidada. Té una bona coordinació ocu-manual.
Degut a que s'esta ajupin esta clar que la nena camina sense cap problema, és a dir que coordina amb facilitat i força les cames.
L'equilibri és estàtic, ja que es manté sense cap problema i això també es degut gràcies al bon to muscular. La lateralitat no esta definida.7
Així doncs penso que l'infant és troba entre els 14 i 16 mesos.
En aquesta imatge observem un infant que està escrivnt o pintant en un paper, i ho fa amb la seva mà dreta. Degut a aquesta observació puc dir que la la teralitat la té consolidada i es troba en la mà dreta.
Diem que l'equilibri d'aquest infant és dinàmic.
La prensió la té consolidada degut a que agafa correctament el llapis.
Així doncs penso que l'infant es troba entre els 5 i 6 anys.
miércoles, 12 de enero de 2011

U.F.2: activitat 2. L'observació del movimentEn aquesta imatge l'infant està agitat sobre el llit i sembla que acaba de surti del seu bany degut a que està sobre uan toballola. L'infant s'agafa els peus amb les mans i sembla que se'ls vulgui posar en la boca, ja que en aquesta etapa els infants s'ho posen tot a la boca. L'infant es troba entre els 6 i 8 mesos.En aquesta imatge l'infant es desplaça sol ,sense ajuda, pel terra a quatre grapes. Observem que l'infant coordina mans i peus.
L'acció de desplaçar-se normalment està unida a un objectiu que vol l'infant, per exemple: agafar un objecte que li crida l'atenció i està lluny. L'infant es troba entre els 9 i els 12 mesos.

 La nena d'aquesta imatge està asseguda  i recolzada a la taula. Devant té el plat de menjar. Recolza el cap sobre la seva mà dreta i mira fixament la camera, amb una mirada de vergonya. La nena es troba en l'etapa del 3 i 4 anys.

Els nens d'aquesta imatge es troben asseguts a terra i menjant arròs amb les mans . Mengen amb molt entusiasme segurament és degut a que tenen molta gana o han passat molta gana. Situo aquest nens en la etapa de 2 i 4 anys.